Các gói cước Data Viettel 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng mới nhất

Dịch vụ Data 3G/4G của Viettel được rất nhiều khách hàng sử dụng, với vùng phủ sóng rộng tốc độ mạng ổn định Viettel tự tin mang đến cho quý khách hàng dịch vụ tốt nhất. Bài viết này sẽ trình bày các gói cước Data Viettel 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng mới nhất có ưu đãi Data và phút gọi nội mạng, ngoại mạng cùng với đó là cách đăng ký nhận ngay ưu đãi kết nối internet cho điện thoại.

Các gói cước Data Viettel 1 ngày

Gói ST5K Viettel:

 • Giá cước 5k/ngày
 • Miễn phí: 500MB Data tốc độ cao (Mua 2 lần trong 1 ngày tặng thêm 500MB)
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel
 • Đăng ký soạn tin:

ST5K KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Gói ST10K Viettel:

 • Giá cước 10k/ngày
 • Miễn phí: 2GB Data tốc độ cao
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel
 • Đăng ký soạn tin:

ST10K KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Gói 1N Viettel:

 • Giá cước 10k/ngày
 • Miễn phí: 5GB Data tốc độ cao
 • Miễn phí gọi dưới 20 phút nội mạng
 • Miễn phí 5 phút ngoại mạng
 • Miễn phí SMS nội mạng
 • Miễn phí TV360 gói Basic
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel
 • Đăng ký soạn tin:

1N KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Các gói cước Data Viettel 3 ngày

Gói ST15K Viettel:

 • Giá cước 15k/ 3 ngày
 • Miễn phí: 3GB Data tốc độ cao
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel
 • Đăng ký soạn tin:

ST15K KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Gói 3N Viettel:

 • Giá cước 30k/ 3 ngày
 • Miễn phí: 15GB Data tốc độ cao (5GB/ngày, hết Data ngưng truy cập)
 • Miễn phí gọi dưới 20 phút nội mạng
 • Miễn phí 15 phút ngoại mạng
 • Miễn phí SMS nội mạng
 • Miễn phí TV360 gói Basic
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel
 • Đăng ký soạn tin:

3N KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Các gói cước Data Viettel 1 tuần

Gói ST30K Viettel:

 • Giá cước 30k/ 7 ngày
 • Miễn phí: 7GB Data tốc độ cao (Hết Data ngưng truy cập)
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel
 • Đăng ký soạn tin:

ST30K KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Gói 7N Viettel:

 • Giá cước 70k/ 7 ngày
 • Miễn phí: 35GB Data tốc độ cao (5GB/ngày, hết Data ngưng truy cập)
 • Miễn phí gọi dưới 20 phút nội mạng
 • Miễn phí 35 phút ngoại mạng
 • Miễn phí SMS nội mạng
 • Miễn phí TV360 gói Basic
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel
 • Đăng ký soạn tin:

7N KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Các gói cước Data Viettel 1 tháng

Gói V50C Viettel:

 • Giá cước 50k/ 30 ngày
 • Miễn phí: 3GB Data tốc độ cao ( Hết 3GB Data ngưng truy cập)
 • Miễn phí gọi dưới 20 phút nội mạng (Tối đa 1000 phút/tháng)
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel theo danh sách
 • Đăng ký soạn tin:

V50C KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Gói ST70K Viettel:

 • Giá cước 70k/ 30 ngày
 • Miễn phí: 15GB Data tốc độ cao ( 500MB/ngày, hết Data ngưng truy cập)
 • Miễn phí Data truy cập TikTok
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel
 • Đăng ký soạn tin:

ST70K KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Gói ST90K Viettel:

 • Giá cước 90k/ 30 ngày
 • Miễn phí: 30GB Data tốc độ cao ( 1GB/ngày, hết Data ngưng truy cập)
 • Miễn phí Data truy cập TikTok
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel
 • Đăng ký soạn tin:

ST90 KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Gói V90C Viettel:

 • Giá cước 90k/ 30 ngày
 • Miễn phí: 30GB Data tốc độ cao ( Hết 1GB Data/ngày ngưng truy cập)
 • Miễn phí gọi dưới 20 phút nội mạng (Tối đa 1000 phút/tháng)
 • Miễn phí Data truy cập TikTok
 • Miễn phí 20 phút ngoại mạng
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel theo danh sách
 • Đăng ký soạn tin:

V90C KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Gói V120N Viettel:

 • Giá cước 120k/ 30 ngày
 • Miễn phí: 120GB Data tốc độ cao ( Hết 4GB Data/ngày ngưng truy cập)
 • Miễn phí gọi dưới 20 phút nội mạng
 • Miễn phí 50 phút ngoại mạng
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel theo danh sách
 • Đăng ký soạn tin:

V120N KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Gói V150N Viettel:

 • Giá cước 150k/ 30 ngày
 • Miễn phí: 180GB Data tốc độ cao ( Hết 6GB Data/ngày ngưng truy cập)
 • Miễn phí gọi dưới 20 phút nội mạng
 • Miễn phí 100 phút ngoại mạng
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel kích hoạt mới từ 10/06/2022
 • Đăng ký soạn tin:

V150N KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Các gói cước Data Viettel 3 tháng

Gói 3V50C Viettel:

 • Giá cước 150k/ 90 ngày
 • Miễn phí: 9GB Data tốc độ cao ( 3GB/tháng, hết 3GB ngưng truy cập)
 • Miễn phí gọi dưới 20 phút nội mạng (tối đa 1000 phút/tháng)
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel theo danh sách
 • Đăng ký soạn tin:

3V50C KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Gói 3V70C Viettel:

 • Giá cước 210k/ 90 ngày
 • Miễn phí: 45GB Data tốc độ cao ( 500MB/ngày, hết 500MB ngưng truy cập)
 • Miễn phí gọi dưới 20 phút nội mạng (tối đa 1000 phút/tháng)
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel theo danh sách
 • Đăng ký soạn tin:

3V70C KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Gói 3V90C Viettel:

 • Giá cước 270k/ 90 ngày
 • Miễn phí: 90GB Data tốc độ cao ( 1GB/ngày, hết 1GB ngưng truy cập)
 • Miễn phí gọi dưới 20 phút nội mạng (tối đa 1000 phút/tháng)
 • Miễn phí 20 phút gọi ngoại mạng/tháng
 • Miễn phí Data truy cập Tiktok trong suốt chu kỳ
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel theo danh sách
 • Đăng ký soạn tin:

3V90C KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm

Gói 3ST50N Viettel:

 • Giá cước 150k/ 90 ngày
 • Miễn phí: 135GB Data tốc độ cao ( 1.5GB/ngày, hết 1.5GB ngưng truy cập)
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel kích hoạt mới từ 10/06/2022
 • Đăng ký soạn tin:

3ST50N KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Gói 3ST70N Viettel:

 • Giá cước 210k/ 90 ngày
 • Miễn phí: 270GB Data tốc độ cao ( 3GB/ngày, hết 3GB ngưng truy cập)
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel kích hoạt mới từ 10/06/2022
 • Đăng ký soạn tin:

3ST70N KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY
Các gói cước Data Viettel 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng mới nhất
Các gói cước Data Viettel 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng mới nhất

Các gói cước Data Viettel 6 tháng

Gói 6V70C Viettel:

 • Giá cước 420k/ 180 ngày
 • Miễn phí: 90GB Data tốc độ cao ( 500MB/ngày, hết 500MB ngưng truy cập)
 • Miễn phí gọi dưới 20 phút nội mạng (tối đa 1000 phút/tháng)
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel theo danh sách
 • Đăng ký soạn tin:

6V70C KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Gói 6V90C Viettel:

 • Giá cước 540k/ 180 ngày
 • Miễn phí: 180GB Data tốc độ cao ( 1GB/ngày, hết 1GB ngưng truy cập)
 • Miễn phí gọi dưới 20 phút nội mạng (tối đa 1000 phút/tháng)
 • Miễn phí 20 phút gọi ngoại mạng/tháng
 • Miễn phí Data truy cập Tiktok trong suốt chu kỳ
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel theo danh sách
 • Đăng ký soạn tin:

6V90C KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Gói 6V150N Viettel:

 • Giá cước 900k/ 180 ngày
 • Miễn phí: 1080GB Data tốc độ cao ( 6GB/ngày, hết 6GB ngưng truy cập)
 • Miễn phí gọi dưới 20 phút nội mạng
 • Miễn phí 600 phút gọi ngoại mạng (100 phút/tháng)
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel kích hoạt mới từ 10/06/2022
 • Đăng ký soạn tin:

6V150N KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Các gói cước Data Viettel 1 năm

Gói 12UMAX50N Viettel:

 • Giá cước 600k/ 360 ngày
 • Miễn phí: 60GB Data tốc độ cao ( 5GB/tháng, hết 5GB truy cập tốc độ 3Mbps đến hết tháng)
 • Truy cập được Facebook, Youtube, TikTok khi hết 5GB/tháng
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel
 • Đăng ký soạn tin:

12UMAX50N KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY
Gói 12UMAX50N Viettel nhận 5GB/tháng & data không giới hạn trọn năm
Gói 12UMAX50N Viettel nhận 5GB/tháng & data không giới hạn trọn năm

Gói D500T Viettel:

 • Giá cước 500k/ 360 ngày
 • Miễn phí: 60GB Data tốc độ cao ( 5GB/tháng, hết 5GB truy cập tốc độ thường đến hết tháng)
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel
 • Đăng ký soạn tin:

D500T KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Gói 12V90C Viettel:

 • Giá cước 1080k/ 360 ngày
 • Miễn phí: 360GB Data tốc độ cao ( 1GB/ngày, hết 1GB ngưng truy cập)
 • Miễn phí gọi dưới 20 phút nội mạng (tối đa 1000 phút/tháng)
 • Miễn phí 20 phút gọi ngoại mạng/tháng
 • Miễn phí Data truy cập Tiktok trong suốt chu kỳ
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel theo danh sách
 • Đăng ký soạn tin:

12V90C KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Gói 12ST70N Viettel:

 • Giá cước 840k/ 360 ngày
 • Miễn phí: 1080GB Data tốc độ cao ( 3GB/ngày, hết 3GB ngưng truy cập)
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel kích hoạt mới từ 10/06/2022
 • Đăng ký soạn tin:

12ST70N KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Như vậy là Capquang-viettel.com đã trình bày cho bạn các gói cước Data Viettel 1 ngày, 3 ngày, 7 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 1 năm rồi, hãy chọn cho mình gói cước Data phù hợp với nhu cầu sử dụng và đăng ký theo cú pháp đã hướng dẫn để thả ga truy cập internet, gọi nội mạng, ngoại mạng thả ga nhé !