Đăng ký 4G Viettel không giới hạn ngày, tháng như thế nào?

Sử dụng mạng 4G không giới hạn Data, đặc biệt là không giới hạn Data tốc độ cao luôn là mong muốn của tất cả khách hàng, vậy thì đăng ký 4G Viettel không giới hạn dung lượng 1 ngày, 1 tháng, 1 năm như thế nào? hãy cùng tìm hiểu nhanh trong bài viết này nhé, chắc chắn bạn sẽ chọn được cho mình gói cước ưng ý.

Đăng ký 4G Viettel không giới hạn ngày, tháng

Đăng ký các gói không giới hạn Data 1 ngày

Các gói cước không giới hạn data 1 ngày bao gồm: MT10U, MT20N, WC1, WC2. Mời bạn xem thông thông tin của từng gói cước và chọn gói phù hợp để đăng ký nhé.

Gói MT10U

 • Giá cước 10k/ 1 ngày
 • Miễn phí: 1GB Data tốc độ cao ( Hết 1GB hạ băng thông tiếp tục truy cập internet đến hết chu kỳ)
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel theo danh sách
 • Đăng ký soạn tin:

MT10U KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Gói MT20N

 • Giá cước 20k/ 1 ngày
 • Miễn phí: 5GB Data tốc độ cao ( Hết 5GB hạ băng thông tiếp tục truy cập internet đến hết chu kỳ)
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel theo danh sách
 • Đăng ký soạn tin:

MT20N KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Gói WC1

 • Giá cước 10k/ 1 ngày
 • Miễn phí: 1GB Data tốc độ cao ( Hết 1GB hạ băng thông tiếp tục truy cập internet đến hết chu kỳ)
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel theo danh sách
 • Đăng ký soạn tin:

WC1 KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Gói WC2

 • Giá cước 20k/ 1 ngày
 • Miễn phí: 5GB Data tốc độ cao ( Hết 5GB hạ băng thông tiếp tục truy cập internet đến hết chu kỳ)
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel theo danh sách
 • Đăng ký soạn tin:

WC2 KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Đăng ký các gói không giới hạn Data 1 tháng

Các gói cước không giới hạn data 1 ngày bao gồm: UMAX4G, UMAX70, UMAX90, XL90U, F120U, F90U, UMAX300. Mời bạn xem thông thông tin của từng gói cước và chọn gói phù hợp để đăng ký nhé.

Gói UMAX4G

 • Giá cước 50k/ 1 tháng
 • Miễn phí: 5GB Data tốc độ cao ( Hết 5GB tiếp tục truy cập tốc độ cao đến hết chu kỳ)
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel theo danh sách
 • Đăng ký soạn tin:

UMAX4G KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY
Đăng ký gói UMAX4G Viettel truy cập không giới hạn data chỉ 50.000đ
Đăng ký gói UMAX4G Viettel truy cập không giới hạn data chỉ 50.000đ

Gói UMAX70

 • Giá cước 70k/ 1 tháng
 • Miễn phí: 7GB Data tốc độ cao ( Hết 7GB tiếp tục truy cập tốc độ cao đến hết chu kỳ)
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel theo danh sách
 • Đăng ký soạn tin:

UMAX70 KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Gói UMAX90

 • Giá cước 90k/ 1 tháng
 • Miễn phí: 15GB Data tốc độ cao ( Hết 15GB tiếp tục truy cập tốc độ cao đến hết chu kỳ)
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel theo danh sách
 • Đăng ký soạn tin:

UMAX90 KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Gói XL90U

 • Giá cước 90k/ 1 tháng
 • Miễn phí: 9GB Data tốc độ cao ( Hết 9GB tiếp tục truy cập tốc độ cao đến hết chu kỳ)
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel theo danh sách
 • Đăng ký soạn tin:

XL90U KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Gói F90U

 • Giá cước 90k/ 1 tháng
 • Miễn phí: 5GB Data tốc độ cao ( Hết 5GB tiếp tục truy cập tốc độ cao đến hết chu kỳ)
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút
 • Miễn phí 15 phút ngoại mạng
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel theo danh sách
 • Đăng ký soạn tin:

F90U KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Gói F120U

 • Giá cước 120k/ 1 tháng
 • Miễn phí: 7GB Data tốc độ cao ( Hết 7GB tiếp tục truy cập tốc độ cao đến hết chu kỳ)
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút
 • Miễn phí 40 phút ngoại mạng
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel theo danh sách
 • Đăng ký soạn tin:

F120U KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Gói UMAX300

 • Giá cước 300k/ 1 tháng
 • Miễn phí: 30GB Data tốc độ cao ( Hết 30GB tiếp tục truy cập tốc độ cao đến hết chu kỳ)
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel theo danh sách
 • Đăng ký soạn tin:

UMAX300 KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Đăng ký các gói không giới hạn Data 3 tháng

Gói 3UMAX4G

 • Giá cước 150k/ 3 tháng
 • Miễn phí: 5GB Data tốc độ cao/ tháng ( Hết 5GB tiếp tục truy cập tốc độ cao đến hết chu kỳ)
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel theo danh sách
 • Đăng ký soạn tin:

3UMAX4G KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Gói 3UMAX70

 • Giá cước 210k/ 3 tháng
 • Miễn phí: 7GB Data tốc độ cao/ tháng ( Hết 7GB tiếp tục truy cập tốc độ cao đến hết chu kỳ)
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel theo danh sách
 • Đăng ký soạn tin:

3UMAX70 KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Gói 3UMAX90

 • Giá cước 270k/ 3 tháng
 • Miễn phí: 15GB Data tốc độ cao/ tháng ( Hết 15GB tiếp tục truy cập tốc độ cao đến hết chu kỳ)
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel theo danh sách
 • Đăng ký soạn tin:

3UMAX90 KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Đăng ký các gói không giới hạn Data 6 tháng

Gói 6UMAX4G

 • Giá cước 300k/ 6 tháng
 • Miễn phí: 5GB Data tốc độ cao/ tháng ( Hết 5GB tiếp tục truy cập tốc độ cao đến hết chu kỳ)
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel theo danh sách
 • Đăng ký soạn tin:

6UMAX4G KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Gói 6UMAX70

 • Giá cước 420k/ 6 tháng
 • Miễn phí: 7GB Data tốc độ cao/ tháng ( Hết 7GB tiếp tục truy cập tốc độ cao đến hết chu kỳ)
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel theo danh sách
 • Đăng ký soạn tin:

6UMAX70 KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Gói 6UMAX90

 • Giá cước 540k/ 6 tháng
 • Miễn phí: 15GB Data tốc độ cao/ tháng ( Hết 15GB tiếp tục truy cập tốc độ cao đến hết chu kỳ)
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel theo danh sách
 • Đăng ký soạn tin:

6UMAX90 KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Đăng ký các gói không giới hạn Data 1 năm

Gói 12UMAX4G

 • Giá cước 600k/ 12 tháng
 • Miễn phí: 5GB Data tốc độ cao/ tháng ( Hết 5GB tiếp tục truy cập tốc độ cao đến hết chu kỳ)
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel theo danh sách
 • Đăng ký soạn tin:

12UMAX4G KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Gói 12UMAX70

 • Giá cước 840k/ 12 tháng
 • Miễn phí: 7GB Data tốc độ cao/ tháng ( Hết 7GB tiếp tục truy cập tốc độ cao đến hết chu kỳ)
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel theo danh sách
 • Đăng ký soạn tin:

12UMAX70 KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Gói 12UMAX90

 • Giá cước 1080k/ 12 tháng
 • Miễn phí: 15GB Data tốc độ cao/ tháng ( Hết 15GB tiếp tục truy cập tốc độ cao đến hết chu kỳ)
 • Áp dụng cho thuê bao di động Viettel theo danh sách
 • Đăng ký soạn tin:

12UMAX90 KHG gửi 9123

Trên điện thoại bấm ĐĂNG KÝ NGAY

Vậy là capquang-viettel.com đã gửi đến bạn tất cả các gói cước không giới hạn Data của Viettel rồi, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các gói cước mới để giúp khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Data thoải mái hơn.

Chúc các bạn đăng ký gói cước thành công !