Danh sách các kênh truyền hình Viettel cập nhật mới nhất 2024

Khi lắp đặt truyền hình Viettel hoặc combo Internet truyền hình Viettel khách hàng thường rất quan tâm đến danh sách các kênh truyền hình được cung cấp, từ đó mới quyết định có nên lắp đặt dịch vụ của Viettel hay nhà mạng khác.

Capquang-Viettel.com cung cấp đến quý khách hàng danh sách các kênh truyền hình Viettel mới nhất năm 2024, danh sách bao gồm cả TV360 APP và TV360 BOX, cùng với đó là thông tin chi tiết như: thời gian xem lại, tua lại trong bao lâu. Các kênh truyền hình được xem tương ứng với gói cước truyền hình hoặc combo Internet truyền hình lắp đặt.

Các kênh truyền hình Viettel mới nhất

Nhóm kênh truyền hình VTV

 TT  TÊN KÊNH  ID Trên TV360  Thứ tự Trên TV360 BOX Xem lại Tua lại
  1   VTV1 HD   2   1 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  2   VTV2 HD   3   2 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  3   VTV3 HD   4   3 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  4   VTV4 HD   108   4 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  5   VTV5 HD   110   5 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  6   VTV6 HD   98   6 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  7   VTV7 HD   6   7 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  8   VTV8 HD   115   8 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  9   VTV9 HD   8   9 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
Danh sách các kênh truyền hình Viettel
Danh sách các kênh truyền hình Viettel

Nhóm kênh truyền hình THVL

 TT  TÊN KÊNH  ID Trên TV360  Thứ tự Trên TV360 BOX Xem lại Tua lại
  1   THVL1   25   10    
  2   THVL2   26   11    
  3   THVL3   219   12    
  4   THVL4   220   13    

Nhóm kênh truyền hình K+

 TT  TÊN KÊNH  ID Trên TV360  Thứ tự Trên TV360 BOX Xem lại Tua lại
  1 K+ Sport1 HD   210   11    
  2 K+ Sport2 HD   211   12    
  3   K+ Cine HD   209   13    
  4   K+Life HD   208   14    
  5 đợi kênh mới (K+ Kid HD)     15    
  6 K+ Sport1 SD   230           không có trên SmartTV Box    
  7 K+ Sport2 SD   230      
  8   K+ Cine SD   229      
  9   K+Life SD   228      
  10 đợi kênh mới (K+ Kid SD        

Nhóm kênh truyền hình HBO GO

 TT  TÊN KÊNH  ID Trên TV360  Thứ tự Trên TV360 BOX Xem lại Tua lại
  1 Đợi kênh mới (Red by HBO)     16    
  2 Đợi kênh mới (Cinemax)     17    

Nhóm kênh truyền hình Quốc Tế

 TT  TÊN KÊNH  ID Trên TV360  Thứ tự Trên TV360 BOX Xem lại Tua lại
1 HBO 25 18    
  2   WanerTV   26   19    
  3   AXN   281   20    
  4   Box Hit   239   21   Tua lại trong 2h
  5 Box Movie 1 HD   113   22   Tua lại trong 2h
  6 Hollywood Classic HD   114   23 Xem lại 7 ngày Tua lại trong 2h
  7   In The Box   235   24 Xem lại 7 ngày  
  8 Paramount Channel   150   25   Tua lại trong 2h
  9   Cartoon Network   277   26    
  10   Happy Kids   161   27 Xem lại 7 ngày Tua lại trong 2h
  11   Woman   163   28 Xem lại 7 ngày Tua lại trong 2h
  12   Man   269   29 Xem lại 7 ngày  
  13   Discovery Channel   279   30    
  14   Planet Earth   135   31 Xem lại 7 ngày Tua lại trong 2h
  15   Dr. Fit   162   32 Xem lại 7 ngày Tua lại trong 2h
  16   Music Box   259   33 Xem lại 7 ngày  
  17   CNN   275   34    
  18   ABC Australia   283   35    
  19 Outdoor Channel   216   36   Tua lại trong 2h
  20   AFN   215   37   Tua lại trong 2h
  21   HGTV   99   38   Tua lại trong 2h
  22   HITS   107   39   Tua lại trong 2h
  23   KBS World   213   40   Tua lại trong 2h
  24   DW   109   41 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  25   NHK   106   42   Tua lại trong 2h
  26   France 24   96   43   Tua lại trong 2h
  27   Arirang   111   44 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  28   Da Vinci   214   45   Tua lại trong 2h

Nhóm kênh truyền hình VTV Cab

 TT  TÊN KÊNH  ID Trên TV360  Thứ tự Trên TV360 BOX Xem lại Tua lại
1 VTVcab 1 - Vie Giải Trí 180 46 Tua lại trong 24h
2 VTVcab 2 - Phim Việt
SD
175 47 Tua lại trong 24h
3 VTVcab 3 -
On Sports SD
171 48 Tua lại trong 24h
  4 VTVcab 3 - On Sports HD   173   49   Tua lại trong 2h
  5 VTVcab 4 - Văn hóa   181   50   Tua lại trong 2h
  6 VTVcab 5 - E Channel   182   51   Tua lại trong 2h
  7 VTVcab 6 - OnSports +   183   52   Tua lại trong 2h
  8 VTVcab 8 - BiBi   178   53   Tua lại trong 2h
  9 VTVcab 9 - InfoTV SD   189   54   Tua lại trong 2h
  10 VTVcab10 - On Cine   176   55   Tua lại trong 2h
  11 VTVcab 11 - VGS Shop   28   56   Tua lại trong 2h
  12 VTVcab 12 - StyleTV   184   57   Tua lại trong 2h
  13 VTVcab 13 - VTV Hyundai   27   58   Tua lại trong 2h
  14 VTVcab 15 - M Channel   185   59   Tua lại trong 2h
  15 VTVcab 16 - On Football SD   172   60   Tua lại trong 2h
  16 VTVcab 16 - On Football HD   174   61   Tua lại trong 2h
  17 VTVcab 17 - Yeah1 TV   186   62   Tua lại trong 2h
  18 VTVCab 18 - On Sports News HD   170   63     Tua lại trong 2h
  19 VTVcab 19 - Film TV   177   64   Tua lại trong 2h
  20 VTVcab 20 - V Family   187   65   Tua lại trong 2h
  21 VTVCab 21- Kids   179   66 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  22 VTVcab 22 - LifeTV   188   67   Tua lại trong 2h
  23 VTVcab 23 - On Golf HD   169   68   Tua lại trong 2h

Nhóm kênh truyền hình HTV

 TT  TÊN KÊNH  ID Trên TV360  Thứ tự Trên TV360 BOX Xem lại Tua lại
  1   HTV1   190   69 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  2 HTV2 - Vie Channel   11   70   Tua lại trong 2h
  3 HTV3 - DreamsTV   12   77   Tua lại trong 2h
  4 HTV4 - HTV Key   13   71 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  5   HTV7 HD   193   73 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  6   HTV9 HD   194   72 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  7 HTVC phim truyện HD   15   79   Tua lại trong 2h
  8   HTV thể thao   195   73 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  9 HTVC ca nhạc HD   14   80 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  10 HTVC gia đình   11   74 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  11 HTVC phụ nữ   12   77 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  12 HTVC thuần việt HD   13   75 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  13 HTVC du lịch và cuộc sống   133   83 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  14 HTVC+ Channel B   132   76   Tua lại trong 2h
  15 HTVC FBNC   131   81 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h

Nhóm kênh truyền hình VTC

 TT  TÊN KÊNH  ID Trên TV360  Thứ tự Trên TV360 BOX Xem lại Tua lại
  1   VTC1 HD   16   82 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  2   VTC2   196   83 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  3 VTC3 HD - ON Sports   197   84 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  4 VTC4 - Yeah1 Family   198   85 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  5   VTC5   199   86 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  6   VTC6   200   87 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  7 VTC7 TodayTV   201   88 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  8   VTC8   202   89 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  9 VTC9 - Let's Việt   203   90 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  10   VTC10   204   91 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  11   VTC11   205   92   Tua lại trong 2h
  12 VTC13 HD - iTV HD   206   93 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  13   VTC 14   17   94 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  14   VTC 16   18   95 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h

Nhóm kênh truyền hình Fim360 – SCTV

 TT  TÊN KÊNH  ID Trên TV360  Thứ tự Trên TV360 BOX Xem lại Tua lại
  1   Fim360   232   96 Xem lại 7 ngày Tua lại trong 2h

Nhóm kênh truyền hình thiết yếu

 TT  TÊN KÊNH  ID Trên TV360  Thứ tự Trên TV360 BOX Xem lại Tua lại
  1   QPVN HD   19   97 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  2 Vnew - Thông tấn xã   24   98 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  3   Nhân dân   23   99 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  4   Quốc hội   22   100 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  5   ANTV   20   101 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h

Nhóm kênh truyền hình địa phương

 TT  TÊN KÊNH  ID Trên TV360  Thứ tự Trên TV360 BOX Xem lại Tua lại
  1 ANTG (Hanoicab3)   21   160 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  2 BTV4 - Imovie HD   29   161 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  3 MOV (Hanoicab4)   30   162 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  4 YouTV (Hanoicab2)   31   163 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  5 HiTV (Hanoicab1)   32   164 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  6   Hà Nội 1   33   98 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  7   Hà Nội 2   34   99 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  8   An Giang   35   100 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  9   Bắc Giang   36   101 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  10   Bắc Kạn   37   102 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  11   Bạc Liêu   38   103 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  12   Bắc Ninh   39   104 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  13   Bến Tre   40   105 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  14   Bình Định   41   106 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  15 Bình Dương 1 - BTV1   42   107 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  16 Bình Dương 2 - BTV2   43   108 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  17   Bình Phước   44   109 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  18   Bình Thuận   45   110 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  19   Cà Mau   46   111 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  20   Cần Thơ   47   112 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  21   Cao Bằng   48   113 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  22   Đà Nẵng   49   114 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  23   Đắc Nông   50   115 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  24   Đắk Lắk   51   116 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  25   Điện Biên   52   117 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  26   Đồng Nai   53   118 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  27   Đồng Nai 2   255   165 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  28   Đồng Tháp   54   119 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  29   Gia Lai   55   120 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  30   Hà Giang   56   121 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  31   Hà Nam   57   122 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  32   Hà Tĩnh   58   123 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  33   Hải Dương   59   124 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  34   Hải Phòng   60   125 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  35   Hậu Giang   61   126 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  36   Hòa Bình   62   127 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  37   Huế   63   128 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  38   Hưng Yên   64   129 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  39   Khánh Hòa   65   130 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  40   Kiên Giang   66   131 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  41   Kon Tum   67   132 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  42   Lai Châu   68   133 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  43   Lâm Đồng   69   134 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  44   Lạng Sơn   70   135 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  45   Lào Cai   71   136 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  46   Long An   72   137 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  47   Nghệ An   74   138 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  48   Ninh Bình   75   139 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  49   Ninh Thuận   76   140 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  50   Phú Thọ   77   141 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  51   Phú Yên   78   142 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  52   Quảng Bình   79   143 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  53   Quảng Nam   80   144 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  54   Quảng Ngãi   81   145 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  55 Quảng Ninh 1 - QTV 1   82   146 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  56   Quảng Trị   83   147 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  57   Sóc Trăng   84   148 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  58   Sơn La   85   149 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  59   Tây Ninh   86   253 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  60   Thái Bình   87   151 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  61   Thái Nguyên   88   152 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  62   Thanh Hóa   89   153 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  63   Tiền Giang   90   154 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  64   Trà Vinh   91   155 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  65   Tuyên Quang   92   156 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  66   Vĩnh Phúc   93   157 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  67   Vũng Tàu   94   158 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h
  68   Yên Bái   95   159 Xem lại 1 ngày Tua lại trong 2h

Các gói combo Internet truyền hình Viettel

Dưới đây là bảng các gói combo internet – truyền hình Viettel mời bạn tham khảo:

Gói cước Tốc Độ Nội Thành Ngoại Thành 61 tỉnh
NET1 Plus + TV360 40Mpbs Không áp dụng 195.000đ 175.000đ
NET2 Plus + TV360 80Mpbs 230.000 đ 210.000 đ 190.000đ
NET3 Plus + TV360 110Mbps 260.000đ 240.000đ 220.000đ
NET4 Plus + TV360 140Mpbs 310.000đ 290.000đ 270.000đ
SUPPERNET1 + TV360 100 Mpbs 275.000đ 255.000đ 235.000đ
SUPPERNET2 + TV360 120 Mpbs 290.000đ 270.000đ 255.000đ
SUPPERNET4 + TV360 200 Mpbs 400.000đ 380.000đ 360.000đ

Hoặc xem đầy đủ các gói Combo Internet truyền hình Viettel

Khuyến mãi đi kèm: 

  • Trả trước 6 tháng cước: Miễn phí lắp đặt + tặng thêm 01 tháng cước.
  • Trả trước 12 tháng cước: Miễn phí lắp đặt + tặng thêm 03 tháng cước.

Bấm tải file đầy đủ NỘI DUNG TV360 THEO GÓI CƯỚC TRUYỀN HÌNH VIETTEL

Trên đây là toàn bộ danh sách các kênh Truyền hình Viettel tại thời điểm hiện tại. Thông qua danh sách này, chúc bạn có thể lựa chọn được gói Combo vừa ý và có những phút giây giải trí thoải mái bên kênh truyền hình yêu thích của mình!

Chi tiết liên hệ: 18008168 (Miễn phí)